Vem är Lady Love?

Jag heter Zarah Love Pittaluga alias Lady Love och detta är min Wellness studio. Jag är certifierad vaxspecialist, certifierad bodypiercer, certifierad yoni steamer pratictior, certifierad sexualupplysare, coach och snart personlig tränare med inriktning på bäckenträning, jag har en kandidat i mänskliga rättigheter och demokrati samt 14 år universitetsstudier inom samhällsvetenskap och genus. 

Jag erbjuder en rad behandlingar från en holistisk syn på den intima hälsan och skönhet. Jag vill göra de intima behandlingar mer tillgänglig för de personer som vill ha en mer modern och säker ingång till det spirituella och fysiska fördelarna som behandlingarna erbjuder.

Behandlingarna kretsar runt vanliga besvär som finns och är närmast tabu belagda. Så fort det är ett samtal om underlivet så sexualiseras och kritiseras från alla håll. Detta är något som jag vill bryta, jag vill genom min studio kunna bidra till att bryta fördomar och hjälpa alla de som har dessa besvär och lider i det tysta.

Jag ser det som mitt kall att jobba för att dagen då alla personer kan ha en fullfylld relation till sina intima delar kan bli verklighet.